Skip to product information
1 of 6

KST

KST X20-2208 V8 WITH X20-1035 V3 COMBO SET (KST-COMBO-X20-2208V8)

P/N: KST-COMBO-X20-2208V8

Regular price $595.62 USD
Regular price $595.62 USD Sale price $595.62 USD
Sale Sold out

KST X20-2208 V8 WITH X20-1035 V3 COMBO SET

QTY:

  • X20-2208 V8 CYCLIC SERVO     3
  • X20-1035 V3 TAIL SERVO     1