Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

SAB

DOUBLE-SIDED TAPE 100 X 30 X 1MM (HA035-S)

P/N: HA035-S

Giá thông thường 120.000 VND
Giá thông thường 120.000 VND Giá bán 120.000 VND
Giảm giá Đã bán hết

DOUBLE-SIDED TAPE 100 X 30 X 1MM

QTY: 2