Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

SAB

DS12C MICRO SERVO (HE018-S)

P/N: HE018-S

Giá thông thường 936.000 VND
Giá thông thường 936.000 VND Giá bán 936.000 VND
Giảm giá Đã bán hết

DS12C MICRO SERVO

  • OPERATING VOLTAGE: 7.4V
  • SIZE: 23 X 12 X 27.5MM
  • SPEED: 0.09 SEC/60-DEGREE @ 7.4V
  • TORQUE: 3.25 KG.CM @ 7.4V
  • WEIGHT: 16 GRAM
  • WORKING FREQUENCY: 1520US / 333HZ
  • BEARING: 2BB
  • MOTOR: 12MM CORELESS
  • GEAR: STEEL METAL GEAR