Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

MKS

MKS HBL990 BRUSHLESS TAIL SERVO (S0010013)

P/N: S0010013

Giá thông thường 3.599.000 VND
Giá thông thường 3.599.000 VND Giá bán 3.599.000 VND
Giảm giá Đã bán hết

MKS HBL990 BRUSHLESS TAIL SERVO
 • TORQUE (KG-CM):
  • 4.7 (6V)
  • 5.8 (7.4V)
  • 6.3 (8.2V)
 • SPEED (SEC):
  • 0.040 (6V)
  • 0.036 (7.4V)
  • 0.030 (8.2V)
 • WEIGHT: 70.55 GRAM
 • SIZE: 40 X 20 X 40MM
 • WORKING VOLTAGE: 6.0V - 8.4V
 • WORKING FREQUENCY: 760us / 560HZ
 • GEAR TYPE: METAL ALLOY
 • MOTOR TYPE: BRUSHLESS