Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

MKS

MKS HV93 MICRO SERVO (S0025001)

P/N: S0025001

Giá thông thường 1.653.000 VND
Giá thông thường 1.653.000 VND Giá bán 1.653.000 VND
Giảm giá Đã bán hết

MKS HV93 MICRO SERVO
 • TORQUE (KG-CM):
  • 2.2 (6V)
  • 2.8 (7.4V)
  • 3.2 (8.2V)
 • SPEED (SEC):
  • 0.07 (6V)
  • 0.06 (7.4V)
  • 0.05 (8.2V)
 • WEIGHT: 19.87 GRAM
 • SIZE: 23 X 12 X 27.25MM
 • WORKING VOLTAGE: 6.0V - 8.4V
 • WORKING FREQUENCY: 1520us / 333HZ
 • GEAR TYPE: METAL ALLOY
 • MOTOR TYPE: CORELESS