Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

MKS

MKS HV9780 MINI TAIL SERVO (S0008005)

P/N: S0008005

Giá thông thường 2.149.000 VND
Giá thông thường 2.149.000 VND Giá bán 2.149.000 VND
Giảm giá Đã bán hết

MKS HV9780 MINI TAIL SERVO
 • TORQUE (KG-CM):
  • 3.3 (6V)
  • 4.0 (7.4V)
  • 4.5 (8.2V)
 • SPEED (SEC):
  • 0.055 (6V)
  • 0.045 (7.4V)
  • 0.040 (8.2V)
 • WEIGHT: 38.01 GRAM
 • SIZE: 35.5 X 15 X 28.5MM
 • WORKING VOLTAGE: 6.0V - 8.4V
 • WORKING FREQUENCY: 760us / 560HZ
 • GEAR TYPE: METAL ALLOY
 • MOTOR TYPE: CORELESS