Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

SAB

SERVO ARM SET (HA052-S)

P/N: HA052-S

Giá thông thường 336.000 VND
Giá thông thường 336.000 VND Giá bán 336.000 VND
Giảm giá Đã bán hết

SERVO ARM SET

  • FUTABA GEAR TYPE MICRO SERVO ARM (BIG HOLE)?? X3
  • FUTABA GEAR TYPE MICRO CYCLIC SERVO ARM (SMALL HOLE)?? X3
  • FUTABA GEAR TYPE MIDI TAIL SERVO ARM?? X1